Wzory formularzy

Wszystkie pisma kierowane do sądu, należy złożyć w sekretariacie właściwego sądu lub wysłać pocztą. W sprawach ograniczonych terminem decyduje data stempla pocztowego. Wszystkie pisma wszywane są do akt sprawy. Każdy dokument powinien zawierać margines po lewej stronie arkusza i na odwrocie po jego prawej stronie.

Wzory formularzy według rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania stronom urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym, zmienionego rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2005 r. (drukować dwustronnie).

Udostepniane poniżej dokumenty znajdują się na serwerze Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie www.bip.ms.gov.pl

Rejestr zmian dla: Wzory formularzy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Biłgoraju
Podpisał:
Dariusz Piłat - Administrator Systemu Informatycznego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2013-01-01
Publikacja w dniu:
2013-01-01
Opis zmiany:
b/d