Status prawny

Sąd Rejonowy w Biłgoraju jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która znajduje się w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Zamościu, działającą na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015r. poz. 133, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2316) Regulamin urzędowania sądów powszechnych;
  2. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz.U.z 2014.1407 ze zm.);
  3. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dz.Urz.MS.2012.95).
  4. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 kwietnia 2015r. - w sprawie zniesienia i utworzenia wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dz.Urz.MS.2015.149).

Rejestr zmian dla: Status prawny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Biłgoraju
Podpisał:
Dariusz Piłat - Administrator Systemu Informatycznego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-07-10
Publikacja w dniu:
2016-07-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Biłgoraju
Podpisał:
Dariusz Piłat - Administrator Systemu Informatycznego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2013-01-01
Publikacja w dniu:
2015-11-26
Opis zmiany:
b/d