Praktyki studenckie

Zasady organizacji praktyk studenckich w Sądzie Rejonowym w Biłgoraju

O przyjęcie na praktykę studencką w Sądzie Rejonowym w Biłgoraju mogą ubiegać się studenci, którzy:

  • ukończyli przynajmniej pierwszy rok studiów I lub II stopnia albo jednolitych magisterskich;
  • wykażą zgodność praktyki z kierunkiem studiów.

Studenci, którzy są zainteresowani odbyciem praktyki studenckiej w Sądzie Rejonowym w Biłgoraju powinni złożyć:

  • Wniosek o przyjęcie na praktykę studencką
  • skierowanie z uczelni do odbycia praktyk studenckich
  • CV.

Komplet dokumentów należy składać co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki studenckiej:

  • drogą elektroniczną na adres: administracja@bilgoraj.sr.gov.pl
  • lub w wersji papierowej na adres:

Prezes Sądu Rejonowego w Biłgoraju
ul. T. Kościuszki
23-400 Zamość
(z adnotacją na kopercie „praktyka studencka”).

Dodatkowe informacje w sprawie praktyk można uzyskać telefonicznie w Oddziale Administracyjnym - tel. 84 685 08 07

Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia, kolejnym niezbędnym krokiem jest zawarcie pisemnego porozumienia o organizację praktyki studenckiej pomiędzy uczelnią kierującą na praktykę, a Sądem Rejonowym w Biłgoraju. Konieczne jest także ubezpieczenie studentki/studenta od następstw nieszczęśliwych wypadków. Studentki/studentów na okres odbywania praktyki ubezpiecza uczelnia. W przypadku, gdy ubezpieczenie przez uczelnię nie jest możliwe, należy ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków indywidualnie.

Zakres zadań praktykanta uwzględnia program praktyki studenckiej przygotowany przez uczelnię.

Po zakończeniu praktyki Sąd Rejonowy w Biłgoraju wystawia zaświadczenie o odbyciu przez studenta/studentkę praktyki studenckiej. Można również wystąpić z prośbą do opiekuna praktyki o wystawienie opinii.

Praktyki organizowane przez Sąd Rejonowy w Biłgoraju są nieodpłatne. Sąd Rejonowy w Biłgoraju nie finansuje kosztów przejazdu, ubezpieczenia, utrzymania oraz zakwaterowania praktykanta w okresie odbywania praktyk.

Rządowy program praktyk studenckich

Uczestniczymy w rządowym programie praktyk studenckich. Oferty o wolnych miejscach publikujemy na stronie http://oferty.praca.gov.pl.

Zapraszamy uczelnie i studentów do zapoznania się z naszą ofertą. Każde ogłoszenie zawiera dane kontaktowe dla zainteresowanych. Szczegółowe informacje o programie praktyk w Sądzie Rejonowym w Biłgoraju można uzyskać pod numerem telefonu 84 6850807 oraz adresem mailowym administracja@bilgoraj.sr.gov.pl .

Materiały informacyjne oraz dokumenty wzorcowe przydatne przy organizacji praktyki studenckiej w administracji rządowej w 2015 r. są dostępne na stronie Departamentu Służby Cywilnej KPRM
(http://dsc.kprm.gov.pl/aktualnosci/praktyki-studenckie-w-administracji-rzadowej-w-2015-roku).



Rejestr zmian dla: Praktyki studenckie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Biłgoraju
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Paweł Siembida
Dokument z dnia:
2017-04-27
Publikacja w dniu:
2017-04-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Biłgoraju
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Paweł Siembida
Dokument z dnia:
2017-04-27
Publikacja w dniu:
2017-04-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Biłgoraju
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Paweł Siembida
Dokument z dnia:
2017-04-27
Publikacja w dniu:
2017-04-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Biłgoraju
Podpisał:
Dariusz Piłat - Administrator Systemu Informatycznego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2015-05-05
Publikacja w dniu:
2015-08-07
Opis zmiany:
b/d