Portal Informacyjny

        Internetowy Portal Informacyjny Sądu Rejonowego w Biłgoraju (zwany Portalem Informacyjnym) utworzony został dla ułatwienia podmiotom upoważnionym i uprawnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa a w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, a także sędziom i prokuratorom dostępu do informacji, jakie znajdują się w oprogramowaniu wspomagającym biurowość sądową w sprawach rozpoznawanych przed Sądem Rejonowym w Biłgoraju.

        Aby zostać użytkownikiem Portalu Informacyjnego, należy zarejestrować się wypełniając „Wniosek o rejestrację konta” - dostępny na stronie logowania Portalu.
        Podane w nim dane weryfikowane są w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Biłgoraju poprzez porównanie ich z ważnym dokumentem tożsamości, a w przypadku profesjonalnego pełnomocnika również z legitymacją potwierdzającą wykonywanie zawodu prawniczego. 

       Otrzymane konto jest ważne dla wszystkich Sądów Apelacji Lubelskiej.

      Zasady funkcjonowania i warunki korzystania z Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Biłgoraju określa Regulamin, stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 012.12/2016. Prezesa Sądu Rejonowego w Biłgoraju.

 

Portal Informacyjny Sądów Apelacji Lubelskiej jest dostępny pod adresem:portal.lublin.sa.gov.pl

Zarządzenie oraz Regulamin w załączeniu poniżej w formie .pdf