Opłaty sądowe

Podstawa określenia kosztów sądowych jest opłata sądowa, która może być stała, stosunkowa lub podstawowa.
Opłata stosunkowa wynosi 5% wartości przedmiotu sporu nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 10.0000 zł.
Opłata podstawowa wynosi 30 zł i pobiera się ją w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej.
Opłata tymczasowa wynosi od 30 zł do 1.000 zł.

Przedmiot sprawy (opłata):

 •  W postępowaniu uproszczonym wartość przedmiotu sporu do 2000 zł 30 zł
  • ponad 2.000 zł do 5.000zł 100 zł
  • ponad 5.000 zł do 7.500 zł 250 zł
  • ponad 7.500 zł 300 zł
 • Naruszenie posiadania 200 zł
 • Ustanowienie drogi koniecznej 200 zł
 • Rozgraniczenie nieruchomości 200 zł
 • Stwierdzenie nabycia służebności przez zasiedzenie 200 zł
 • Stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie 2.000 zł
 • Zniesienie współwłasności 1.000 zł
  • na zgodny wniosek 300 zł
 • Stwierdzenie nabycia spadku 50 zł
 • Dział spadku 500 zł
  • zgodny projekt działu 300 zł
 • Złożenie do depozytu 100 zł
 • Wydanie z depozytu 100 zł
 • Opróżnienie lokalu mieszkalnego lub innego 200 zł
 • Skarga na czynności komornika 100 zł
 • Zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego 100 zł
 • Zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa 200 zł
 • Wniosek o założenie księgi wieczystej 60 zł
 • Opłata zryczałtowana w sprawach z oskarżenia prywatnego 300 zł
 • Wniosek o odroczenie wykonania kary 80 zł
 • Wniosek o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności 60 zł
 • Wniosek o zatarcie skazania 45 zł
 • Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie 45 zł
 • Wniosek o ponowne odroczenie ściągnięcia grzywny lub rozłożenie grzywny na raty 2% od kwoty, niemniej niz 25 zł

Rejestr zmian dla: Opłaty sądowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Biłgoraju
Podpisał:
Dariusz Piłat - Administrator Systemu Informatycznego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2013-01-01
Publikacja w dniu:
2013-01-01
Opis zmiany:
b/d