Ogłoszenie w sprawie sygn. akt I Ns 483/16

2016-06-29

Sygn. akt I Ns 483/16 PDFSąd Rejonowy w Biłgoraju I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt INs 483/16 z wniosku Łukasza Rekiel i Aleksandry Rekiel z udziałem Alicji Rekiel o stwierdzenie nabycia spadku podaje ogłoszenie treści następującej:
"W sprawie sygn. akt INs 483/16 Sądu Rejonowego w Biłgoraju złożono wykaz inwentarza spadku po Jacku Rekiel Pesel 82022622914, ostatnio stale zamieszkałym w miejscowości Olszanka 40, 23-465 Turobin, zmarłym w dniu 17 marca 2016 roku.
Ze złożonym wykazem może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu oraz wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza".

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie sygn. akt I Ns 483/16

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Biłgoraju
Podpisał:
Dariusz Piłat - Administrator Systemu Informatycznego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-06-29
Publikacja w dniu:
2016-06-29
Opis zmiany:
b/d