Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt I Ns 588/15

Sąd Rejonowy w Biłgoraju I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Katarzyny Wąsowicz z udziałem Romana Lipko i innych o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Klecha podaje ogłoszenie treści następującej:


„W Sądzie Rejonowym w Biłgoraju toczy się sprawa z wniosku Katarzyny Wąsowicz o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Klecha, synu Andrzeja i Anastazji, zmarłym 25 grudnia 2000r. w Bukowinie i tam posiadającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu. W skład spadku wchodzi gospodarstwo rolne położone w Bukowinie. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w terminie trzech miesięcy od ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku".

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt I Ns 588/15

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Biłgoraju
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Paweł Siembida
Dokument z dnia:
2017-07-14
Publikacja w dniu:
2017-07-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Biłgoraju
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Paweł Siembida
Dokument z dnia:
2017-07-14
Publikacja w dniu:
2017-07-14
Opis zmiany:
b/d