Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt I Ns 428/16

2016-07-01

Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie pracownika sądu Heleny Szumskiej, do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Biłgoraju nieznanych z miejsca pobytu (właścicieli, współwłaścicieli udziału 1/3 (jedna trzecia) części nieruchomości położonej w Biłgoraju oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 14/7 ark. 71 o pow. 0,0019 ha, do którego przysługiwał tytuł prawny nieżyjącemu Bronisławowi Cielica synowi Szymona i Magdaleny, w sprawie z wniosku Gminy Miasto Biłgoraj o zezwolenie na złożenie sumy pieniężnej do depozytu sądowego.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt I Ns 428/16

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Biłgoraju
Podpisał:
Dariusz Piłat - Administrator Systemu Informatycznego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-07-01
Publikacja w dniu:
2016-07-01
Opis zmiany:
b/d