Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt I Ns 408/17


Sąd Rejonowy w Biłgoraju I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 408/17, z wniosku Województwa Lubelskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie z udziałem Jana Grzywny i Czesława Grzywny o zezwolenie na złożenie świadczenia do depozytu sądowego, podaje do wiadomości ogłoszenie treści następującej:
„Postanowieniem z dnia 13 września 2017 r. Sąd Rejonowy w Biłgoraju I wydział Cywilny zezwolił wnioskodawcy Województwu Lubelskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Lubienie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2141 zł stanowiącej odszkodowanie za nabyte z mocy prawa nieruchomości, położonej w obrębie 3- Karolówa, gmina Frampol, oznaczonej na mapie ewidencji gruntów numerem 366/5 o powierzchni 0,0064 ha i 419/5 o powierzchni 0,0113 ha ustalone na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 8 kwietnia 2016 r. nr GNiR-III.7570.6.268.2011 z zastrzeżeniem, że wskazana wyżej kwota pieniężna ma być wypłacona każdej osobie, która wykaże się dokumentem własności do wymienionej nieruchomości na dzień 11 lipca 2011 r. Sąd Rejonowy w Biłgoraju wzywa osoby, które wykażą się dokumentem własności do wymienionej nieruchomości na dzień 11 lipca 2011 r. do odebrania wskazanej wyżej kwoty złożonej do depozytu”.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt I Ns 408/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Biłgoraju
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Paweł Siembida
Dokument z dnia:
2017-09-20
Publikacja w dniu:
2017-09-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Biłgoraju
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Paweł Siembida
Dokument z dnia:
2017-09-20
Publikacja w dniu:
2017-09-20
Opis zmiany:
b/d