Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt I Ns 398/18

Dnia 11 października 2018 r.

Sygn. akt I Ns 398/18

O G Ł O S Z E N I E

Sąd Rejonowy w Biłgoraju I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Antoniego Kniazia, Jerzego Kniazia i Andrzeja Kniazia – wykaz inwentarza spadku po Danucie Kniaź podaje ogłoszenie treści następującej:

„W sprawie sygn. akt I Ns 398/18 Sądu Rejonowego w Biłgoraju złożono wykaz inwentarza spadku po Danucie Kniaź (PESEL 51110808703), ostatnio stale zamieszkałej w Biłgoraju przy ulicy T. Kościuszki 39 m. 48, zmarłej w dniu 2 października 2017 roku.

Ze złożonym wykazem może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu oraz wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.”

 

Sędzia

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt I Ns 398/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Biłgoraju
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Paweł Siembida
Dokument z dnia:
2018-10-11
Publikacja w dniu:
2018-10-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Biłgoraju
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Paweł Siembida
Dokument z dnia:
2018-10-11
Publikacja w dniu:
2018-10-11
Opis zmiany:
b/d