Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt I Ns 351/17

Sąd Rejonowy w Biłgoraju I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 351/17, z wniosku Gminy Potok Górny z udziałem innych o zezwolenie na złożenie świadczenia do depozytu sądowego, podaje do wiadomości ogłoszenie treści następującej:


„Postanowieniem z dnia 20 września 2017 r. Sąd Rejonowy w Biłgoraju zezwolił Gminie Potok Górny na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2648,10zł (dwa tysiące sześćset czterdzieści osiem złotych dziesięć groszy) stanowiącej odszkodowanie za nabytą z mocy prawa przez Gminę Potok Górny nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Dąbrówka gmina Potok Górny oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 469/3 ark. 2 o powierzchni 0,0074 ha ustalając, że kwota powyższa zostanie wypłacona osobie (osobom) legitymującej się tytułem własności do ww. nieruchomości. Sąd Rejonowy w Biłgoraju wzywa właścicieli nieruchomości lub ich następców prawnych do odebrania wymienionej kwoty złożonej do depozytu.”

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt I Ns 351/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Biłgoraju
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Paweł Siembida
Dokument z dnia:
2017-10-02
Publikacja w dniu:
2017-10-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Biłgoraju
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Paweł Siembida
Dokument z dnia:
2017-10-02
Publikacja w dniu:
2017-10-02
Opis zmiany:
b/d