Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt I Ns 345/16

2016-07-08

Sąd Rejonowy w Biłgoraju I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 345/16 z wniosku Adama Pikór z udziałem innych o zasiedzenie podaje do wiadomości ogłoszenie treści następującej:
„Przed Sądem Rejonowym w Biłgoraju toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 345/16 z wniosku Adama Pikóra z udziałem Marzanny Pikór i innych o stwierdzenie nabycia przez nich z dniem 1 sierpnia 2004r. przez zasiedzenie na zasadach majątkowej wspólności ustawowej małżeńskiej własności nieruchomości położonej w Turobinie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1913, o powierzchni 0,035 ha, dla której Sąd Rejonowy w Biłgoraju prowadzi księgę wieczystą Kw nr ZA1B/00010406/4. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, w szczególności następców prawnych Apolonii Dubaj córki Jadwigi, Henryka Pikóra syna Apolonii i Ryszarda Pikóra syna Apolonii, aby w trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do udziału w sprawie i udowodnili swoje prawo własności do nieruchomości zastrzegając, że jeżeli w tym terminie nikt się nie zgłosi lub zgłosiwszy się nie wykaże własności Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione."

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt I Ns 345/16

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Biłgoraju
Podpisał:
Dariusz Piłat - Administrator Systemu Informatycznego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-07-08
Publikacja w dniu:
2016-07-08
Opis zmiany:
b/d