Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt I Ns 207/17

2017-05-05

Sąd Rejonowy w Biłgoraju I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. I Ns 207/17 z wniosku Bożeny Wiśniewskiej i Lidii Szklarz o sporządzenie spisu inwentarza podaje do wiadomości ogłoszenie treści następującej:

           ,,W sprawie sygn. akt I Ns 207/17 Sądu Rejonowego w Biłgoraju złożono wykaz inwentarza spadku po Marii Annie Łaszkiewicz córce Jana i Lidii, Pesel 56051008627, której ostatnie miejsce zwykłego pobytu znajdowało się w Guzówce -Kolonia, zmarłej w dniu 30 marca 2016 r.

           Ze złożonym wykazem może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

          Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu oraz wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”.           

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt I Ns 207/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Biłgoraju
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Paweł Siembida
Dokument z dnia:
2017-05-05
Publikacja w dniu:
2017-05-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Biłgoraju
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Paweł Siembida
Dokument z dnia:
2017-05-05
Publikacja w dniu:
2017-05-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Biłgoraju
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Paweł Siembida
Dokument z dnia:
2017-05-05
Publikacja w dniu:
2017-05-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Biłgoraju
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Paweł Siembida
Dokument z dnia:
2017-05-05
Publikacja w dniu:
2017-05-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Biłgoraju
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Paweł Siembida
Dokument z dnia:
2017-05-05
Publikacja w dniu:
2017-05-05
Opis zmiany:
b/d