Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt I Ns 11/16

2016-01-22

W sprawie sygn. akt I Ns 11/16 Sądu Rejonowego w Biłgoraju złożono wykaz inwentarza spadku po Ryszardzie Chamocie, PESEL 67040504655, ostatnio stale zamieszkałym pod adresem 23-420 Tarnogród, ul. Jaśminowa 30, zmarłym dnia 3 grudnia 2015 r.
Ze złożonym wykazem może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu oraz wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie o sygn. akt I Ns 11/16

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Biłgoraju
Podpisał:
Dariusz Piłat - Administrator Systemu Informatycznego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-01-22
Publikacja w dniu:
2016-01-22
Opis zmiany:
b/d