Lekarze sądowi

Lista uprawnionych Lekarzy w Okręgu Sądu Okręgowego w Zamościu.
Wykaz Lekarzy uprawnionych do usprawiedliwiania niestawiennictwa z powodu choroby stron, ich przedstawicieli ustawowych, pełnomocników, świadków, oskarżonych, obrońców i innych uczestników postępowania w Okręgu Sądu Okręgowego w Zamościu.

Lista uprawnionych Lekarzy  (lista opublikowana na stronie Sądu Okręgowego w Zamościu).

Rejestr zmian dla: Lekarze sądowi

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Biłgoraju
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Paweł Siembida
Dokument z dnia:
2017-04-28
Publikacja w dniu:
2017-04-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Biłgoraju
Podpisał:
Dariusz Piłat - Administrator Systemu Informatycznego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2013-01-01
Publikacja w dniu:
2013-01-01
Opis zmiany:
b/d