Kuratorzy

W Sądzie Rejonowym w Biłgoraju powołane są następujące komórki organizacyjne w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2316) Regulamin urzędowania sądów powszechnych.oraz zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej /Dz.Urz. Min. Spawiedliw. Nr 5, poz, 22/:

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Karnych

siedziba:
Sąd Rejonowy w Biłgoraju
23-400 Biłgoraj, ul. Kościuszki 29
IIp. pok. nr 235
tel. 84 685 09 15, 84 688 06 76
fax. 84 685 08 68
e-mail: kuratorzy1@bilgoraj.sr.gov.pl


Kierownik Zespołu: Agnieszka Skakuj
Dyżur: poniedziałek, czwartek
IIp. pok. nr 235
tel. 84 685 08 67
e-mail: agnieszka.skakuj@bilgoraj.sr.gov.pl

Kuratorzy zawodowi:

Danuta Wolanin
Dyżur: poniedziałek, środa
IIp. pok. nr 236
tel. 84 685 08 69
e-mail: Danuta.Wolanin@bilgoraj.sr.gov.pl

Robert Polański
Dyżur: wtorek, piątek
IIp. pok. nr 236
tel. 84 685 08 69
e-mail: robert.polanski@bilgoraj.sr.gov.pl

Piotr Bodek
Dyżur: wtorek, czwartek
IIp. pok. nr 237
tel. 84 685 08 70
e-mail: Piotr.Bodek@bilgoraj.sr.gov.pl

Łukasz Król
Dyżur: środa, piątek
IIp. pok. nr 237
tel. 84 685 08 70
e-mail: Lukasz.Krol@bilgoraj.sr.gov.pl

II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich

siedziba:
Sąd Rejonowy wBiłgoraju
23-400 Biłgoraj, ul. Kościuszki 29
IIp. pok. nr 241
tel. 84 685 09 15, 84 688 18 19
fax. 84 685 08 73
e-mail: kuratorzy2@bilgoraj.sr.gov.pl

Kierownik Zespołu: Anna Cudziło
Dyżur: poniedziałek, czwartek
IIp. pok. nr 251
tel. 84 685 08 72
e-mail: Anna.Cudzilo@bilgoraj.sr.gov.pl

Kuratorzy zawodowi:

Zofia Polańska
Dyżur: wtorek, czwartek
IIp. pok. nr 242
tel. 84 685 08 74
e-mail: Zofia.Polanska@bilgoraj.sr.gov.pl

Monika Janda
Dyżur: poniedziałek, środa
IIp. pok. nr 241
tel. 84 685 09 13
e-mail: Monika.Janda@bilgoraj.sr.gov.pl

Edyta Buniowska
Dyżur: środa, piątek
IIp. pok. nr 242
tel. 84 685 08 74
e-mail: Edyta.Buniowska@bilgoraj.sr.gov.pl

Rejestr zmian dla: Kuratorzy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Biłgoraju
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Rafał Biżek
Dokument z dnia:
2018-10-11
Publikacja w dniu:
2018-10-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Biłgoraju
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Rafał Biżek
Dokument z dnia:
2018-10-11
Publikacja w dniu:
2018-10-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Biłgoraju
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Rafał Biżek
Dokument z dnia:
2018-02-09
Publikacja w dniu:
2018-02-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Biłgoraju
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Rafał Biżek
Dokument z dnia:
2018-02-09
Publikacja w dniu:
2018-02-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Biłgoraju
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Rafał Biżek
Dokument z dnia:
2018-01-24
Publikacja w dniu:
2018-01-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Biłgoraju
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Paweł Siembida
Dokument z dnia:
2017-12-05
Publikacja w dniu:
2017-12-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Biłgoraju
Podpisał:
Dariusz Piłat - Administrator Systemu Informatycznego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-07-10
Publikacja w dniu:
2016-07-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Biłgoraju
Podpisał:
Dariusz Piłat - Administrator Systemu Informatycznego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2013-01-01
Publikacja w dniu:
2015-11-25
Opis zmiany:
b/d