Konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Biłgoraju

Zarządzenie nr K-1002-2/19 Dyrektora Sądu
Rejonowego w Biłgoraju z dnia 18 lutego 2019 roku

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Biłgoraju

 §1

 Na podstawie art. 3b Ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 577 ze zm.) zarządzam:

  1. ogłoszenie konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Biłgoraju, którego treść stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
  2. umieszczenie ogłoszenia o konkursie na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego w Biłgoraju, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Biłgoraju oraz w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Biłgoraju

 

§2

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz.U z 2014r., poz. 400).

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dyrektor Sądu Rejonowego

Barbara Sieczkoś

Rejestr zmian dla: Konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Biłgoraju

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Biłgoraju
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Paweł Siembida
Dokument z dnia:
2019-03-27
Publikacja w dniu:
2019-03-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Biłgoraju
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Rafał Biżek
Dokument z dnia:
2019-03-19
Publikacja w dniu:
2019-03-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Biłgoraju
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Paweł Siembida
Dokument z dnia:
2019-03-08
Publikacja w dniu:
2019-03-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Biłgoraju
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Rafał Biżek
Dokument z dnia:
2019-03-01
Publikacja w dniu:
2019-03-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Biłgoraju
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Rafał Biżek
Dokument z dnia:
2019-02-19
Publikacja w dniu:
2019-02-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Biłgoraju
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Rafał Biżek
Dokument z dnia:
2019-02-19
Publikacja w dniu:
2019-02-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Biłgoraju
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Rafał Biżek
Dokument z dnia:
2019-02-19
Publikacja w dniu:
2019-02-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Biłgoraju
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Rafał Biżek
Dokument z dnia:
2019-02-19
Publikacja w dniu:
2019-02-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Biłgoraju
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Rafał Biżek
Dokument z dnia:
2019-02-19
Publikacja w dniu:
2019-02-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Biłgoraju
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Rafał Biżek
Dokument z dnia:
2019-02-19
Publikacja w dniu:
2019-02-19
Opis zmiany:
b/d