Informacja dot. komornika sądowego

Informacja

Uprzejmie  informuję,  że  z  uwagi  na  zaistnienie  przesłanek  wymienionych   w  art. 10  ust 4  pkt 1  ustawy  z  dnia 22 marca   2018  r.  o  komornikach  sądowych (Dz. U.  z 2018 r. poz. 771)  komornik  sądowy  przy Sądzie  Rejonowym  w  Biłgoraju Robert  Wolanin  jest  uprawniony do  odmowy  przyjmowania  w  bieżącym  półroczu wniosków   w  sprawach   z wyboru  wskazanych w § 10 ust.  1  tejże  ustawy.

 

                                                                                                                                         Prezes Sądu Rejonowego

                                                                                                                                         Zbigniew Łupina

Rejestr zmian dla: Informacja dot. komornika sądowego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Biłgoraju
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Paweł Siembida
Dokument z dnia:
2019-03-21
Publikacja w dniu:
2019-03-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Biłgoraju
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Paweł Siembida
Dokument z dnia:
2019-03-21
Publikacja w dniu:
2019-03-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Biłgoraju
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Paweł Siembida
Dokument z dnia:
2019-03-21
Publikacja w dniu:
2019-03-21
Opis zmiany:
b/d