e-Sąd

Elektroniczne postępowanie upominawcze - Informacje ogólne

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze przewidziane jest dla roszczeń pieniężnych dochodzonych w trybie przepisów rozdziału 3; działu V tytułu VII księgi pierwszej części pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego. Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało wprowadzone jako odrębne postępowanie, mające charakter wezwania do zapłaty w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.

Nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępny w systemie teleinformatycznym e-sądu www.e-sad.gov.plotwiera się w nowym oknie po podaniu unikalnego kodu nakazu (20 znakowego) umieszczonego w lewym górnym rogu wydruku weryfikacyjnego.
Klauzula wykonalności wydana w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępna zawsze wraz z nakazem zapłaty, do którego została wydana, w systemie teleinformatycznym e-sądu www.e-sad.gov.plotwiera się w nowym oknie.

(źródło:  www.e-sad.gov.plotwiera się w nowym oknie)

Rejestr zmian dla: e-Sąd

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Biłgoraju
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2013-01-01
Publikacja w dniu:
2013-01-01
Opis zmiany:
b/d