Skargi i wnioski

Tryb przyjmowania skarg i wniosków

Skargi i wnioski przyjmowane są w trybie przepisów zawartych w rozdziale 5a ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015r. poz. 133, z późn. zm.)
Skargi i wnioski przyjmowane są w formie pisemnej, w tym również za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz w formie ustnej do protokołu.
W Sądzie Rejonowym w Biłgoraju skargi i wnioski w formie pisemnej można nadesłać drogą pocztową, lub złożyć osobiście w Oddziale Administracyjnym przyl. Kościuszki 29, pokój nr 102, I piętro.
Skargi w formie ustnej do protokołu można złożyć w Oddziale Administracyjnym.
Skargi za pomocą środków komunikacji elektronicznej można nadesłać na adres e-mailowy: administracja@bilgoraj.sr.gov.pl
Składając skargę w formie elektronicznej należy wskazać imię i nazwisko oraz dokładny adres zamieszkania. Odpowiedź na skargę wysyłana będzie w formie pisemnej wyłącznie drogą pocztową.

Organ właściwy do rozpatrzenia skarg i wniosków

Organem właściwym do rozpatrzenia skarg i wniosków, stosownie do art. 41 b ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015r. poz. 133, z późn. zm.) jest właściwy Prezes Sądu.

Godziny przyjęć interesantów przez Prezesa Sądu w sprawach skarg i wniosków

Wtorek: 12:00 - 14:00

Adres Sądu:

Sąd Rejonowy w Biłgoraju, ul. Kościuszki 29, 23-400 Biłgoraj


Adres poczty elektronicznej

administracja@bilgoraj.sr.gov.pl

Podstawa prawna

  • Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015r. poz. 133, z późn. zm.).
  • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2316) Regulamin urzędowania sądów powszechnych.

Rejestr zmian dla: Skargi i wnioski

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Biłgoraju
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Paweł Siembida
Dokument z dnia:
2017-04-28
Publikacja w dniu:
2017-04-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Biłgoraju
Podpisał:
Dariusz Piłat - Administrator Systemu Informatycznego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-07-10
Publikacja w dniu:
2016-07-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Biłgoraju
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2013-01-01
Publikacja w dniu:
2015-11-07
Opis zmiany:
b/d