Wydziały

W Sądzie Rejonowym w Biłgoraju powołane są następujące komórki organizacyjne w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2316) Regulamin urzędowania sądów powszechnych; Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów aplelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz.U.z 2014.1407 ze zm.); Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dz.Urz.MS.2012.95); Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 kwietnia 2015 r. - w sprawie zniesienia i utworzenia wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dz.Urz.MS.2015.149).

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Biłgoraju

dla miasta Biłgoraj oraz gmin Aleksandrów, Biłgoraj, Biszcza, Frampol, Goraj, Józefów, Księżpol, Łukowa, Obsza, Potok Górny, Tarnogród, Tereszpol i Turobin.

I Wydział Cywilny

Przewodniczący: SSR Tadeusz Jodłowski
Sędziowie orzekający:
      1. SSR Włodzimierz Iwańczyk (z-ca przewodniczącego)
      2. SSR Barbara Iwańczyk –Lekan
      3. SSR Marta Reszka
      4. SSR Jarosław Szczerba

Kierownik Sekretariatu: Józefa Juda

tel. 84 685 08 21, 84 686 26 79
fax 84 685 08 22
I p. pok. nr 116
e-mail: cywilny@bilgoraj.sr.gov.pl

Właściwość rzeczowa i miejscowa:  sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru miasta Biłgoraj oraz gmin Aleksandrów, Biłgoraj, Biszcza, Frampol, Goraj, Józefów, Księżpol, Łukowa, Obsza, Potok Górny, Tarnogród, Tereszpol i Turobin,

II Wydział Karny

Przewodniczący: SSR Zbigniew Łupina
Sędziowie orzekający:
      1. SSR Barbara Gałka (z-ca przewodniczącego)
      2. SSR Marzena Chmiel
      3. SSR Marzena Kaczorowska-Paczos
      4. SSR Anetta Wlezień
       

Kierownik Sekretariatu: Danuta Więcław

tel. 84 685 08 29, 84 686 18 20
fax 84 685 08 30
II p. pok. nr 208
e-mail: karny@bilgoraj.sr.gov.pl

II Wydział Karny - Wykonywanie orzeczeń

tel. 84 685 08 41
fax 84 685 08 39

Właściwość rzeczowa i miejscowa: sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru miasta Biłgoraj oraz gmin Aleksandrów, Biłgoraj, Biszcza, Frampol, Goraj, Józefów, Księżpol, Łukowa, Obsza, Potok Górny, Tarnogród, Tereszpol i Turobin

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Przewodniczący: SSR Henryk Kiesz
Sędziowie orzekający:
      1. SSR Marzena Płecha (z-ca przewodniczącego)

Kierownik Sekretariatu: Ewa Nienajadło

tel.
 84 685 08 42, 84 688 07 46
fax 84 685 08 43
II p. pok. nr 246
e-mail: rodzinny@bilgoraj.sr.gov.pl

Właściwość rzeczowa i miejscowa: sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z dnia 27.07.2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych z obszaru miasta Biłgoraj oraz gmin Aleksandrów, Biłgoraj, Biszcza, Frampol, Goraj, Józefów, Księżpol, Łukowa, Obsza, Potok Górny, Tarnogród, Tereszpol i Turobin

V Wydział Ksiąg Wieczystych

Przewodniczący: Starszy referendarz sądowy Bożena Kiesz
Orzecznicy:

  1. Sędzia Sądu Rejonowego Robert Radzajewski
  2. Referendarz sądowy Agnieszka Gębala

Kierownik Sekretariatu: Urszula Sędłak

tel. 84 685 08 55, 84 686 24 45
fax 84 685 08 56
Parter pok. nr 13
e-mail: kw@bilgoraj.sr.gov.pl

Właściwość rzeczowa i miejscowa: 
sprawy wieczystoksięgowe z obszaru miasta Biłgoraj oraz gmin Aleksandrów, Biłgoraj, Biszcza, Frampol, Goraj, Józefów, Księżpol, Łukowa, Obsza, Potok Górny, Tarnogród, Tereszpol i Turobin.

Rejestr zmian dla: Wydziały

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Biłgoraju
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Rafał Biżek
Dokument z dnia:
2019-05-23
Publikacja w dniu:
2019-05-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Biłgoraju
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Rafał Biżek
Dokument z dnia:
2019-01-22
Publikacja w dniu:
2019-01-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Biłgoraju
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Rafał Biżek
Dokument z dnia:
2019-01-22
Publikacja w dniu:
2019-01-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Biłgoraju
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Rafał Biżek
Dokument z dnia:
2019-01-22
Publikacja w dniu:
2019-01-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Biłgoraju
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Rafał Biżek
Dokument z dnia:
2018-07-04
Publikacja w dniu:
2018-07-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Biłgoraju
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Paweł Siembida
Dokument z dnia:
2018-04-11
Publikacja w dniu:
2018-04-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Biłgoraju
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Paweł Siembida
Dokument z dnia:
2017-04-28
Publikacja w dniu:
2017-04-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Biłgoraju
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Paweł Siembida
Dokument z dnia:
2017-04-28
Publikacja w dniu:
2017-04-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Biłgoraju
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Paweł Siembida
Dokument z dnia:
2017-04-28
Publikacja w dniu:
2017-04-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Biłgoraju
Podpisał:
Dariusz Piłat - Administrator Systemu Informatycznego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-07-10
Publikacja w dniu:
2016-07-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Biłgoraju
Podpisał:
Dariusz Piłat - Administrator Systemu Informatycznego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2013-01-01
Publikacja w dniu:
2015-11-26
Opis zmiany:
b/d