Biuro Obsługi Interesantów

Zarządzeniem nr 012.5/2016 Prezesa Sądu Rejonowego w Biłgoraju z dnia 16 maja 2016r. utworzone zostało Biuro Obsługi Interesantów wraz z Czytelnią akt.

Biuro Obsługi Interesantów wraz z czytelnią akt w Sądzie Rejonowym w Biłgoraju zostało powołane w celu ułatwienia dostępu obywateli do sądu oraz równego dostępu obywateli do informacji.

Pracownicy Biura Obsługi Interesantów udzielają informacji w sprawach cywilnych, karnych, wykroczeniowych, karnoskarbowych, rodzinnych i nieletnich toczących się przed Sądem Rejonowym w Biłgoraju.

Obsługa interesantów w sprawach wieczystoksięgowych odbywa się bezpośrednio w Wydziale Ksiąg Wieczystych położonym na parterze budynku pokój nr 013 lub telefonicznie 084 68 50 855.

UWAGA!!!

Biuro Obsługi Interesantów nie udziela porad prawnych i informacji, które naruszyłyby przepisy innych aktów prawnych, w tym o ochronie danych osobowych.

Przez poradę prawną należy rozumieć skonkretyzowaną informację, mającą zastosowanie w konkretnej sprawie, opartą na danych lub materiałach przedstawionych przez Interesanta, wskazującą na sposób prezentowania stanowiska przed sądem, jak też na rodzaju czynności, jakie należy podjąć w konkretnej sprawie.

Za tego rodzaju informację uważa się także sporządzenie projektu pisma procesowego.

 

Interesanci Biura Obsługi Interesantów przyjmowani są w pokoju nr 1 na parterze budynku Sądu Rejonowego w Biłgoraju, przy ul. Kościuszki 29 w godzinach: 7:45 – 15:15

Obsługa interesantów w poniedziałki od godz. 15:30 do godz. 18:00 odbywa się bezpośrednio w sekretariatach wydziałów.

Telefon:
(84) 68 50 901 – sprawy cywilne, rodzinne i nieletnich
(84) 68 50 902 – sprawy karne, karnoskarbowe, wykroczenia

fax: (84) 68 50 917

Czytelnia akt czynna w godzinach: 7:45 – 15:15

Przeglądanie akt spraw w Czytelni - dotyczy spraw cywilnych, karnych, wykroczeń, karnoskarbowych, rodzinnych i nieletnich toczących się przed Sądem Rejonowym w Biłgoraju. Ostatni interesant kożystający z Czytelni akt przyjmowany jest pół godziny przed zakończeniem pracy Czytelni.

Biuro podawcze czynne w godzinach: 7:30 – 14:30 

Rejestr zmian dla: Biuro Obsługi Interesantów

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Biłgoraju
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Paweł Siembida
Dokument z dnia:
2019-06-24
Publikacja w dniu:
2019-06-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Biłgoraju
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Paweł Siembida
Dokument z dnia:
2019-06-24
Publikacja w dniu:
2019-06-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Biłgoraju
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Paweł Siembida
Dokument z dnia:
2019-06-24
Publikacja w dniu:
2019-06-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Biłgoraju
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Paweł Siembida
Dokument z dnia:
2019-06-24
Publikacja w dniu:
2019-06-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Biłgoraju
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Rafał Biżek
Dokument z dnia:
2019-01-22
Publikacja w dniu:
2019-01-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Biłgoraju
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Paweł Siembida
Dokument z dnia:
2017-04-28
Publikacja w dniu:
2017-04-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Biłgoraju
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Paweł Siembida
Dokument z dnia:
2017-04-28
Publikacja w dniu:
2017-04-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Biłgoraju
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Paweł Siembida
Dokument z dnia:
2017-04-28
Publikacja w dniu:
2017-04-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Biłgoraju
Podpisał:
Dariusz Piłat - Administrator Systemu Informatycznego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-07-06
Publikacja w dniu:
2016-07-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Biłgoraju
Podpisał:
Dariusz Piłat - Administrator Systemu Informatycznego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-05-23
Publikacja w dniu:
2016-05-23
Opis zmiany:
b/d