RSS
A A A K

Witamy na stronie Sądu Rejonowego w Biłgoraju

Sąd Rejonowy w Biłgoraju
ul. T. Kościuszki 29
23-400 Biłgoraj
tel.: 84 686 28 14, 84 685 08 00
fax: 84 685 08 08, 84 685 08 04
e-mail: administracja@bilgoraj.sr.gov.pl


Interesanci przyjmowani są w sekretariatach sądowych
w poniedziałki w godzinach 8:30 - 18:00
od wtorku do piątku w godzinach 8:30 - 14:30

I Wydział Cywilny - cywilny@bilgoraj.sr.gov.pl
II Wydział Karny - karny@bilgoraj.sr.gov.pl
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - rodzinny@bilgoraj.sr.gov.pl
V Wydział Ksiąg Wieczystych - kw@bilgoraj.sr.gov.plJednostka nadrzędna Sąd Okręgowy w Zamościu
www.zamosc.so.gov.pl


Aktualności

Ogłoszenie

16.06.2015

OGŁOSZENIE
Na podstawie rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie utworzenia niektórych sądów rejonowych z dniem 1 lipca 2015 roku utworzony zostaje w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Zamościu Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim.

Zarządzenie 5/2015 Prezesa Sądu Rejonowego w Biłgoraju

16.06.2015

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 5/2015
Prezesa Sądu Rejonowego w Biłgoraju
z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Orzeczeń Sądu Rejonowego w Biłgoraju.

Zarządzenie nr 4/2015

26.05.2015

Zarządzenie nr 4/2015
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Biłgoraju
z dnia 25 maja 2015r.

w sprawie ustalenia:

  • dnia 5 czerwca 2015r. dniem wolnym od pracy, za święto w dniu 15 sierpnia 2015 roku przypadające w dniu wolnym od pracy.
  • dnia 24 grudnia 2015r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Biłgoraju, za święto w dniu 26 grudnia 2015 roku przypadające w dniu wolnym od pracy.

Adm.I.27.1/2015 - ROZEZNANIE CENOWE

20.05.2015

Adm.I.27.1/2015

ROZEZNANIE CENOWE
Sąd Rejonowy w Biłgoraju ul. Kościuszki 29, 23-400 Biłgoraj zaprasza do składania oferty cenowej na świadczenie usług bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia Sądu Rejonowego w Biłgoraju, ul. Kościuszki 29, 23-400 Biłgoraj w okresie od 1 lipca 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.Opublikował: Dariusz Piłat
Publikacja dnia: 01.07.2015
Podpisał: Dariusz Piłat
Dokument z dnia: 01.01.2013
Dokument oglądany razy: 130 550