RSS
A A A K

Witamy na stronie Sądu Rejonowego w Biłgoraju

Sąd Rejonowy w Biłgoraju
ul. T. Kościuszki 29
23-400 Biłgoraj
tel.: 84 686 28 14, 84 685 08 00
fax: 84 685 08 08, 84 685 08 04
e-mail: administracja@bilgoraj.sr.gov.pl

Sąd Rejonowy w Biłgoraju - Wydziały Zamiejscowe z siedzibą w Janowie Lubelskim
ul.Zamoyskiego 94
23-300 Janów Lubelski
tel. 15 872 04 49, 15 872 00 50
fax 15 872 04 06


Interesanci przyjmowani są w sekretariatach sądowych
w poniedziałki w godzinach 8:30 - 18:00
od wtorku do piątku w godzinach 8:30 - 14:30

I Wydział Cywilny - cywilny@bilgoraj.sr.gov.pl
II Wydział Karny - karny@bilgoraj.sr.gov.pl
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - rodzinny@bilgoraj.sr.gov.pl
V Wydział Ksiąg Wieczystych - kw@bilgoraj.sr.gov.pl

VI Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Janowie Lubelskim - cywilny6@bilgoraj.sr.gov.pl
VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Janowie Lubelskim - karny7@bilgoraj.sr.gov.pl
VIII Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w Janowie Lubelskim - rodzinny8@bilgoraj.sr.gov.pl
IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Janowie Lubelskim - kw9@bilgoraj.sr.gov.plJednostka nadrzędna Sąd Okręgowy w Zamościu
www.zamosc.so.gov.pl


Aktualności

Adm.I.27.1/2015 - ROZEZNANIE CENOWE

20.05.2015

Adm.I.27.1/2015

ROZEZNANIE CENOWE
Sąd Rejonowy w Biłgoraju ul. Kościuszki 29, 23-400 Biłgoraj zaprasza do składania oferty cenowej na świadczenie usług bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia Sądu Rejonowego w Biłgoraju, ul. Kościuszki 29, 23-400 Biłgoraj w okresie od 1 lipca 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.

Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

05.03.2015

Informujemy, że Ministerstwo Sprawiedliwości udostępniło stronę internetową dotyczącą  przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na której zamieszczone są m.in. materiały informacyjne, akty prawne, numery telefonów i adresy placówek świadczących pomoc.
Poniżej baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działania poszczególnych służb wykonujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

12.02.2015

Informujemy, iż w dniach 23 - 28 lutego 2015 roku Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem".

Bezpłatna pomoc prawna i psychologiczna osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin

27.01.2015

Bezpłatna pomoc prawna i psychologiczna osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin w okresie od 2 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.Opublikował: Dariusz Piłat
Publikacja dnia: 05.03.2015
Podpisał: Dariusz Piłat
Dokument z dnia: 01.01.2013
Dokument oglądany razy: 122 299